#تمرینات_فانکشنال_ترینینگ

اجرای  حرکت اچ تک دست

اگر میخواهید با یک تمرین ایمن  قطر عضلات پشتی بزرگتان را افزایش دهید، از این تمرین غافل نشوید
عضلات‌ درگیر👈
متوازی الاضلاع 
ناحیه میانی و تحتانی ذوزنقه 
دلتوئید خلفی 
دو سر بازویی 
هم در این تمرین در کنار عضلات هدف (پشتی بزرگ) تقویت خواهند شد.
.
دستگاه زیر بغل اچ از بهترین تمرینات برای عضلات زیر بغل و پشت به شمار می‌رود. این دستگاه اشکال مختلفی در انواع سیم‌کش و صفحه‌ای دارد که می‌تواند اندکی گمراه کننده باشد.

اما دستگاه اچ به گونه‌ای طراحی شده است تا بتوان با کمترین فشار به کمر و ستون فقرات، به رشد و تقویت عضلات پشت و زیربغل پرداخت. به همین جهت این دستگاه بهترین گزینه برای عزیزان مبتدی است تا توسط آن عضلات پشت و زیربغل خود را تقویت نموده و ریسک آسیب‌دیدگی را کاهش دهند.

برای کار با دستگاه دو دستگیره در جهات عمودی و افقی وجود دارد که با استفاده از هرکدام می‌توانید فشار را به سمت داخل یا بیرون عضلات زیربغل و پشت هدایت کنید. استفاده از دستگیره عمودی فشار را به قسمت داخلی و روی عضلات زیربغل منعطف می‌کند، درحالیکه دستگیره افقی بیشترین فشار را به عضلات خارجی زیربغل و پشت وارد می‌نماید.

همچنین به صورت تک دست (حالت تمرکزی) هم می‌توانید از این دستگاه استفاده کنید.
.
.
.
.
مجیدبکرانی
.
.
#بدنسازی_آقایان_فیتنس_بانوان#زیربغل#حرکات_زیربغل#پول_اور#فیزیک_نچرال
#پرورش_اندام#کراس_ترینینگ_اصفهان
#تمرینات_فانکشنال_ترینینگ#اچ_دستگاه
#زیریغل_سیم_کش_تکی_ازبالای_سر
#تی_بار_آزاد#تناسب_اندام#انرژی
#دوسربازویی#ذوزنقه#پشتی_بزرگ
#عضلات_پشت_زیربغل#دلتوئیدخلفی
#انگیزه#موفقیت💪💪💪💪💪
#بازتوانی #مجیدبکرانی_مربی_بدنساز
#majidbakrani#gym#coach
اجرای حرکت اچ تک دست

اگر میخواهید با یک تمرین ایمن قطر عضلات پشتی بزرگتان را افزایش دهید، از این تمرین غافل نشوید
عضلات‌ درگیر👈
متوازی الاضلاع
ناحیه میانی و تحتانی ذوزنقه
دلتوئید خلفی
دو سر بازویی
هم در این تمرین در کنار عضلات هدف (پشتی بزرگ) تقویت خواهند شد.
.
دستگاه زیر بغل اچ از بهترین تمرینات برای عضلات زیر بغل و پشت به شمار می‌رود. این دستگاه اشکال مختلفی در انواع سیم‌کش و صفحه‌ای دارد که می‌تواند اندکی گمراه کننده باشد.

اما دستگاه اچ به گونه‌ای طراحی شده است تا بتوان با کمترین فشار به کمر و ستون فقرات، به رشد و تقویت عضلات پشت و زیربغل پرداخت. به همین جهت این دستگاه بهترین گزینه برای عزیزان مبتدی است تا توسط آن عضلات پشت و زیربغل خود را تقویت نموده و ریسک آسیب‌دیدگی را کاهش دهند.

برای کار با دستگاه دو دستگیره در جهات عمودی و افقی وجود دارد که با استفاده از هرکدام می‌توانید فشار را به سمت داخل یا بیرون عضلات زیربغل و پشت هدایت کنید. استفاده از دستگیره عمودی فشار را به قسمت داخلی و روی عضلات زیربغل منعطف می‌کند، درحالیکه دستگیره افقی بیشترین فشار را به عضلات خارجی زیربغل و پشت وارد می‌نماید.

همچنین به صورت تک دست (حالت تمرکزی) هم می‌توانید از این دستگاه استفاده کنید.
.
.
.
.
مجیدبکرانی
.
.
#بدنسازی_آقایان_فیتنس_بانوان#زیربغل#حرکات_زیربغل#پول_اور#فیزیک_نچرال
#پرورش_اندام#کراس_ترینینگ_اصفهان
#تمرینات_فانکشنال_ترینینگ#اچ_دستگاه
#زیریغل_سیم_کش_تکی_ازبالای_سر
#تی_بار_آزاد#تناسب_اندام#انرژی
#دوسربازویی#ذوزنقه#پشتی_بزرگ
#عضلات_پشت_زیربغل#دلتوئیدخلفی
#انگیزه#موفقیت💪💪💪💪💪
#بازتوانی #مجیدبکرانی_مربی_بدنساز
#majidbakrani#gym#coach

Xfeed is researcher of posts from social media.